Teagmháil

Bí i dteagmháil leis an duine ceart i mBaile an Chaisleáin maidir le d’fhiosrú.

Teach Bhaile an Chaisleáin, Cill Droichid, Co. Chill Dara, W23 V9H3

+ 353 1 628 8252

castletown@opw.ie

Imeachtaí

Téigh i dteagmháil go díreach le hOifig Imeachtaí Bhaile an Chaisleáin maidir le hionad a thógáil ar cíos, grianghrafadóireacht agus scannánú. Glaoigh go díreach ar Kevina Dunne ag +353 1 6288252 nó rphost castletownevents@opw.ie.

Margaíocht / Cumarsáid

Do gach fiosrú maidir le margaíocht agus cumarsáid, téigh i dteagmháil go díreach le Claire Hickey ag +353 1 6288252 nó rphost c.hickey@opw.ie.

Cartlann agus Lárionad Taighde OOP-Ollscoil Mhaigh Nuad

Do gach fiosrú maidir leis an gcartlann i mBaile an Chaisleáin nó chun coinne a dhéanamh chun cuairt a thabhairt uirthi, bí i dteagmháil le Nicola Kelly, Cartlannaí ag +353 1 654 4222 nó rphost nicola.kelly@nuim.ie.

Oideachas

Do gach fiosrú maidir le cuairteanna scoile, pacáistí oideachais agus turais oiriúnaithe d’fhoghlaimeoirí óga nó fásta, seol rphost chuig castletown@opw.ie nó glaoigh orainn ag +353 1 6288252.

Bailiúchán

Téigh i dteagmháil go díreach le Dorothea Depner faoi earraí sa bhailiúchán ag +353 1 6458846 nó dorothea.depner@opw.ie.

An Bhainistíocht

Is féidir rphost a sheoladh díreach chuig Mary Heffernan, Bainisteoir Ginearálta, ag mary.heffernan@opw.ie. Tá Hugh Bonar, Bainisteoir, le fáil ag hugh.bonar@opw.ie agus is féidir teacht ar Liam Murphy Bainisteoir Eastáit ag liam.murphy@opw.ie nó +353 1 6288252.

Fondúireacht Bhaile an Chaisleáin

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Fhondúireacht Bhaile an Chaisleáin nó chun dul i dteagmháil leis na baill tabhair cuairt ar www.castletownfoundation.com.

Ceol

Is í Linda Byrne atá i bhfeighil ar an gclár spleodrach spreagúil ceoil anseo gach bliain. Seol rphost chuici ag castletownmusic@opw.ie le smaointe don séasúr seo chugainn.

Teach Bhaile an Chaisleáin